Global meddelelse om databeskyttelse 

Maj 2024

Denne meddelelse om databeskyttelse (“Meddelelse om databeskyttelse”) forklarer , hvordan hver af de enheder og/eller filialer, der er anført i tabellen “Hvem vi er” i afsnittet nedenfor Who we are below (“vi”, “vores”, “os”), indsamler, bruger, gemmer, deler med andre parter og/eller på anden måde behandler dine personoplysninger (“Personoplysninger”), mens du bruger vores hjemmeside (“Hjemmeside”), uanset om du er besøgende og/eller bruger af vores hjemmeside, eller hvordan du ellers kan interagere med os (samlet “dig, “din” eller “brugere”). I denne meddelelse om databeskyttelse beskriver vi også, om dine personoplysninger deles med andre parter, samt de mekanismer, vi har på plads for at beskytte dine data.

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne meddelelse om databeskyttelse og tjekke hjemmesiden for eventuelle opdateringer. Opdateringer af denne meddelelse om databeskyttelse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og ved at fortsætte med at handle med os accepterer du denne meddelelse om databeskyttelse samt eventuelle fremtidige ændringer.

Hvor lokal lovgivning kræver, at yderligere oplysninger skal medtages i denne meddelelse om databeskyttelse, er sådanne oplysninger medtaget i nedenstående afsnit.

Hvem er vi? 
Vi er en del af Euronet-koncernen. 

Du kan finde alle vores kontaktoplysninger i bunden af denne side.

Hvilken type personoplysninger indsamles? 
Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere hjemmesiden til dig og for at overholde gældende lovgivning.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger? 
Vi indsamler personoplysninger til specifikke kontraktlige og juridiske formål. 
 
Med dit samtykke indsamler vi også data til yderligere formål.

Hvor længe opbevarer Euronet personoplysninger? 
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

Hvem deler vi personoplysninger med? 
 Vi deler personoplysninger med andre virksomheder i Euronet-koncernen, juridiske myndigheder og partnere, hvor det er nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav eller kontraktlige forpligtelser.

Hvor opbevarer Euronet personoplysninger? 
Vi opbevarer personoplysninger på sikre lokationer med strenge sikkerhedsforanstaltninger på plads. 
 
Hvis vi har brug for at overføre personoplysninger til andre lokationer, træffer vi alle nødvendige foranstaltninger for at overholde juridiske forpligtelser og sikre et passende niveau af sikkerhed.

Hvad er dine rettigheder mht. personoplysninger? 
Afhængigt af hvor du bor, kan du have rettigheder i forhold til dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. En beskrivelse af almindelige rettigheder er angivet i afsnit 10 nedenfor. For at fremsætte en anmodning kan du kontakte os via e-mail på dpo@euronetworldwide.com

1. Hvilke personoplysninger indsamles der og hvorfor?

Kategorierne, kilderne, formålene og retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine personoplysninger, når du besøger og/eller bruger vores hjemmeside, er angivet nedenfor. Hvis indsamlingen og behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi indsamler dine personoplysninger, når du besøger og/eller bruger vores hjemmeside, eller når du giver disse til os i forbindelse med din brug af hjemmesiden, herunder når du indsender anmodninger om oplysninger eller klager i forbindelse med driften eller anvendelsen af denne hjemmeside eller til indhold uploadet af andre brugere i overensstemmelse med vores brugsbetingelser for hjemmesiden.

Disse data kan inkludere følgende:

Identifikations- og kontaktdata: navn, e-mail, telefon- og/eller faxnumre, bolig- og/eller forretningsadresse og andre kontaktdata (“Kontaktoplysninger”), titel, fødselsdato, køn, billeder, videoer eller underskrift. 

Det er muligt, at du under en proces med at besvare og behandle en anmodning om oplysninger eller klage i overensstemmelse med vores brugsbetingelser for hjemmesiden vil angive yderligere oplysninger til os. I så fald behandler vi de personoplysninger, du har givet os, som beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Adfærdsmæssige og tekniske oplysninger: Besøgendes IP-adresse, internet eller andet lignende netværk, browsingaktivitet eller søgeaktivitet, adfærdsmæssige oplysninger (for at forstå, hvordan du handler, mens du bruger vores produkter og tjenester), browsertype og -version, tidszoneindstilling, skærmopløsningsindstillinger, type af browser-plugin og -versioner, operativsystem og platform. 

Du kan finde mere information i vores Cookiepolitik her 

Placeringsoplysninger eller geolokaliseringsdata: Vi kan indsamle oplysninger om din placering, når du besøger vores hjemmeside enten via din computer eller via din tablet eller mobiltelefon. Under alle omstændigheder vil dit samtykke være påkrævet, før vi anvender dine placeringsoplysninger eller geolokaliseringsdata.

Ikke-identificerbare data: Når det er muligt, bruger vi data, hvor du ikke kan identificeres direkte (såsom anonyme demografiske og brugsdata) i stedet for personoplysninger (“ikke-identificerbare data”). Disse ikke-identificerbare data kan bruges til at forbedre vores interne processer eller levere tjenester uden yderligere varsel til dig. Vi kan bruge aggregerede data til en række formål, herunder til at analysere, evaluere og forbedre vores hjemmeside og dens indhold.

2. Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

• Direkte fra dig gennem dine direkte interaktioner og via indsendelse af anmodninger om oplysninger eller klager, som beskrevet ovenfor.

• Gennem passiv indsamling af oplysninger om dine interaktioner, herunder klik på siden, tidsforbrug eller andre automatisk indsamlede metadata.

• Internetudbydere.

3. Hvorfor indsamler og bruger vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til at opnå følgende formål:

i. Vi kan behandle dine personoplysninger i forbindelse med dit kontraktlige forhold (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR) med os (dvs. brugsbetingelserne for hjemmesiden):

ii. Vi kan behandle dine personoplysninger i forbindelse med vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Når vi bruger dine personoplysninger til at opnå vores legitime interesser, vil vi gøre alt for at sikre, at dine personoplysninger kun vil blive anvendt som tilladt i henhold til gældende lovgivning, og at en sådan brug ikke vil tilsidesætte dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse:

iii. Vi kan behandle dine personoplysninger, hvis du tidligere har givet os dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDP), til at:

iv. Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og lovgivningsmæssige rammer (art. 6, stk 1, litra c i GDPR), samt med afgørelser truffet af de kompetente domstole eller tilsynsmyndigheder.

4. Personoplysningers nøjagtighed

Vi er forpligtet til at holde dine personoplysninger nøjagtige og opdaterede. Vi træffer rimelige foranstaltninger til at sikre nøjagtigheden af dine personoplysninger ved at sikre, at de seneste personoplysninger, vi har modtaget, registreres nøjagtigt, og når det anses for nødvendigt, gennemfører vi periodiske kontroller og anmoder om, at du opdaterer dine personoplysninger. Fra tid til anden kan vi sende dig en e-mail, der beder dig om at bekræfte og/eller opdatere dine personoplysninger. Denne kommunikation er baseret på vores legitime interesse og juridiske forpligtelse til at opretholde nøjagtige og opdaterede oplysninger.

Hvis du bemærker, at dine personoplysninger ikke er korrekte, kan du anmode om en rettelse eller opdatere dine oplysninger ved at sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com.

5. Hvor længe opbevarer Euronet personoplysninger?

Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at nå de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet, og de er underlagt forskellige standarder og bestemmelser for at overholde gældende juridiske eller rapporteringsmæssige forpligtelser. Opbevaringsperioden bestemmes ud fra de gældende krav og forpligtelser, som kan omfatte:

6. Vil vi videregive dine personoplysninger?

Vi kan videregive dine personoplysninger til forretningsformål eller for at opfylde juridiske forpligtelser som beskrevet nedenfor:

i. Inden for Euronet-koncernen: Vi kan videregive dine personoplysninger til Euronet og Euronet-koncernens associerede selskaber, hvor det er nødvendigt for at gøre det muligt for os at behandle din anmodning om oplysninger eller din klage (i henhold til brugsvilkårene for hjemmesiden) eller på anden måde forfølge de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse, eller med henblik på overholdelse af koncernforpligtelser.

ii. Til tredjepartstjenesteudbydere*: Vi kan dele de personoplysninger, vi indsamler, med tredjepartsudbydere, der hjælper os med visse tekniske, operationelle eller lovgivningsmæssige opgaver eller opgaver i forbindelse med compliance. For eksempel kan sådanne tredjepartstjenesteudbydere omfatte fagfolk inden for database- og hjemmesideadministration, udbydere af udviklingstjenester, vedligeholdelse, tilpasning af IT-infrastruktur, annoncører eller reklamenetværk og udbydere af sociale medier til at placere personlige reklamer i digitale tjenester og tilpasse forbrugerpræferencer.

*Den juridiske betydning og listen over “tredjepartstjenesteudbydere” kan variere afhængigt af det land, du er baseret i. For yderligere oplysninger om, hvilke udbydere der har adgang, og hvorfor de har adgang til dine personoplysninger, kan du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com.

iii. Virksomhedsproces: Vi kan overføre dine personoplysninger til en tredjepart som følge af et salg, en overtagelse, en fusion eller en omorganisering, der involverer Euronet, et selskab inden for Euronet-koncernen eller et af deres respektive aktiver. I den forbindelse træffer vi rimelige foranstaltninger for at sikre, at deres oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet.

iv. Juridisk og regulatorisk: Vi kan være nødt til at videregive dine personoplysninger, i det omfang det er pålagt, hvis det kræves af en juridisk myndighed, herunder retslige myndigheder eller tilsynsmyndigheder samt andre myndigheder, der handler inden for deres kompetenceområde.

v. Professionelle partnere: Vi kan dele dine personoplysninger med rådgivere, advokater, konsulenter, revisorer eller bogholdere for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at levere vores hjemmeside og udføre vores kontraktlige forpligtelser i henhold til brugsvilkårene for hjemmesiden i overensstemmelse med gældende lovgivning og bedste praksis.  

Vi kan dele dine personoplysninger inden for Euronet-koncernen, hvilket kan indebære overførsel af dine data uden for EØS. Det er vigtigt, at du bemærker, at selvom lovgivningen om opbevaring af data i de lande, som vi kan overføre dine data til, kan være mindre streng end lovgivningen i dit eget land, har vi til hensigt at overholde principperne i denne meddelelse om databeskyttelse, medmindre andet kræves af gældende love.

Hvis vi deler personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere baseret uden for EØS, sikrer vi et niveau af beskyttelse og sikring af dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove.

7. Mindreårige

Vi leverer ikke tjenester direkte til børn under 18 år, ligesom at vi heller ikke proaktivt indsamler deres personoplysninger. Hvis du er under 18 år, skal du ikke bruge hjemmesiden eller tilbuddene eller dele personoplysninger med os. Hvis du opdager, at nogen under 18 år ulovligt har givet os personoplysninger, bedes du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com.

8. Datasikkerhed

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og har indført kommercielt rimelige og passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, misbrug og ændring af de oplysninger, du har betroet os. Vi vil altid bestræbe os på at sikre, at dine personoplysninger er godt beskyttet i overensstemmelse med international bedste praksis. Vi opretholder denne forpligtelse til datasikkerhed ved at implementere passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige foranstaltninger for at beskytte og sikre dine personoplysninger.

For at beskytte vores systemer mod ulovlig adgang bruger vi sikre, avancerede fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der løbende forbedres for at sikre det højeste sikkerhedsniveau i overensstemmelse med international bedste praksis og omkostningseffektivitet. Alle personoplysninger opbevares på et sikkert sted beskyttet af firewalls og andre sofistikerede sikkerhedsmekanismer med begrænset administrativ adgang.

Personale, der har adgang til dine personoplysninger samt aktiviteterne i forbindelse med behandling af dine personoplysninger, er kontraktligt forpligtet til at holde dine data private og overholde den privatlivspolitik, vi har implementeret i vores organisation.

Vi tilstræber at opnå den højeste standard for databeskyttelse ved at vedtage branchestandarder for at beskytte dit privatliv. 

9. Marketing og annoncering

Tredjepartsannoncører leverer annoncer, der vises på vores hjemmeside eller andre steder i vores tjenester. Tredjepartsannoncører har ikke adgang til nogen af de oplysninger, vores kunder har givet os direkte. Typisk er annoncører afhængige af cookies eller en anden webbaseret mekanisme til at vurdere, hvilke annoncer der kan være interessante for dig. Vi placerer ikke “Målretningscookies” eller aktiverer “Målretning” og “Placering” i dit system uden dit samtykke.

Hvis du har givet dit samtykke ved at acceptere målretningscookies på hjemmesiden, kan vi bruge tredjeparter til at gøre dette (remarketing og lignende målgruppefunktioner). Du kan fravælge annoncering ved at ændre dine indstillinger for cookies ved at klikke på ikonet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden.

Tredjeparter er ikke bundet af vores meddelelse om databeskyttelse. For at forstå deres meddelelse om databeskyttelse bør du besøge deres hjemmesider. Du kan finde alle de tredjeparter, der kan bruge cookies til målretning, i vores Cookiepolitik.

Vi kan kontakte dig fra tid til anden (via e-mail, sms, brev eller telefon efter behov og i henhold til dine specifikke instruktioner), og når du har givet os dit samtykke til at levere målrettet markedsføring om vores tjenester og/eller vores produkter.

Hvorfor ville du kunne modtage elektronisk kommunikation?  
Afhængigt af det land, du er baseret i, vil du modtage markedsføringskommunikation, hvis du har givet os tilladelse til at behandle dine personoplysninger til disse formål.

Vi kan også sende dig elektronisk kommunikation til markedsføringsformål, når du har et kontraktmæssigt forhold med os, hvilket betyder, når du i øjeblikket bruger vores tjenester, eller når du ikke udtrykkeligt har anmodet om ikke at modtage nævnte markedsføringskommunikation.

Du vil altid blive informeret, og vi vil sørge for, at du under brugen af vores tjenester eller endda under registreringsprocessen har alle de nødvendige oplysninger, så du kan være opmærksom på, at dine personoplysninger kan bruges til det specifikke formål, og du vil under registreringsprocessen eller under brugen af vores tjenester få mulighed for udtrykkeligt at angive, at du ikke er interesseret i at modtage sådan markedsføringskommunikation. I disse tilfælde vil vi fjerne dig fra vores liste, og du vil ikke modtage nogen opdateringer, der kan være af interesse for dig vedrørende vores tjenester og produkter. Du kan tilmelde dig igen når som helst.

Hvordan kan du afmelde dig? 
Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage ved hjælp af en af følgende mekanismer: 

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af dine personoplysninger til markedsføringsformål og/eller ønsker at begynde at modtage markedsføringskommunikation, kan du også sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com.

10. Beskrivelse af persondatarettigheder

Afhængigt af hvor du bor, kan dine persondatarettigheder i henhold til gældende lovgivning omfatte: 

  1. Ret til adgang: retten til at anmode om adgang til en kopi af dine personoplysninger. 
  2. Ret til at korrigere unøjagtigheder: retten til at anmode om korrektion af unøjagtigheder i dine personoplysninger. 
  3. Ret til sletning: retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvor visse betingelser gælder. 
  4. Ret til dataportabilitet: retten til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og retten til at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig under visse betingelser. 
  5. Ret til indsigelse: retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (dvs. til direkte markedsføringsformål). 
  6. Rettigheder i forbindelse med automatiseret individuel beslutningstagning: retten til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har juridiske eller tilsvarende væsentlige resultater for den enkelte. 

Vi vil besvare din anmodning så hurtigt som muligt og inden for den tidsramme, der er angivet i den gældende lovgivning. 
For gældende rettigheder henvises til afsnittet Regional meddelelse om databeskyttelse nedenfor.

For at udøve nogen af dine rettigheder skal du sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com. For at beskytte dit privatliv og opretholde sikkerheden tager vi de nødvendige skridt til at bekræfte din identitet og kan bede dig om at give andre oplysninger, før vi giver dig adgang til dine personoplysninger eller påbegynder en ændring af personoplysninger. Hvis vi ikke har en kopi af dit id eller et juridisk gyldigt dokument, der beviser din identitet, kan vi ikke besvare din anmodning, når det er påkrævet.

Vær opmærksom på, at nogle rettigheder muligvis ikke kan håndhæves på grund af forretningsmæssige nødvendigheder eller juridiske forpligtelser, mens du får tjenesten leveret. Dine rettigheder kan være begrænset til at overholde andre juridiske forpligtelser såsom hvidvaskning af penge, kontraktlige forpligtelser og overholdelsesmæssige forpligtelser. Uanset hvad vil du altid blive imødekommet, når du udøver nogen af de rettigheder, der er angivet ovenfor, og/eller enhver yderligere rettighed, du måtte have, afhængigt af din jurisdiktion. Hvis din rettighed ikke kan håndhæves, vil du altid modtage en ordentlig forklaring. 

11. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne databeskyttelseserklæring eller vores datapraksis, bedes du kontakte os skriftligt via e-mail på DPO@euronetworldwide.com eller med post til Euronet Data Protection Officer, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Afhængigt af den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger kan du have ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed eller et andet tilsynsorgan, hvis du mener, at vi har undladt at overholde vores forpligtelser i henhold til denne meddelelse om databeskyttelse eller den gældende lovgivning:

12. Hvem er vi


Østrig
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer FN 383620y, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Østrig

Belgien
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Registreret i Belgien under virksomhedsnummer BE0506.980.396, med hjemsted på Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgien

Bulgarien
https://www.euronetatms.bg
Euronet Services EOOD, registreret i Bulgarien under virksomhedsnummer BG204616073, med hjemsted på Shipka St. 6, floor 3, Sofia 1504 (България, София 1504, ул. Шипка 6, етаж 3), Bulgarien

Tjekkiet
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., registreret i Tjekkiet under virksomhedsnummer 25608452, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Tjekkiet

Kroatien
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge d.o.o., registreret i Kroatien under virksomhedsnummer 080137553, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Kroatien

Cypern
https://www.euronetatms.com.cy
Euronet 360 Finance Limited (Branch), registreret under virksomhedsnummer AE2948, med hjemsted på 7 Thiseos str., kontor 001,2042 Strovolos, Nicosia, Cypern

Danmark
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 34740038, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Danmark

Estland
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 14756049, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estland

Frankrig
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, registreret under virksomhedsnummer 878 585 223 00026, med hjemsted og hoveduddannelsesadresse på 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paris, Frankrig

Spanien
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (Branch), registreret under virksomhedsnummer W8262682A, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Edificio Amura, C/Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

Grækenland
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., registreret i Grækenland under virksomhedsnummer 123363401000, med hjemsted og hovedhandelsadresse på 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Grækenland

Irland
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (Branch), registreret under virksomhedsnummer 908313, med hjemsted på 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Irland

Island
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 650521-0130, med hjemsted på Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Island

Italien
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited. (filial), registreret under virksomhedsnummer 97626920157, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Italien

Litauen
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 305413397, med hjemsted på Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Litauen

Letland
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 40203219803, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Letland

Ungarn
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft. er registreret under virksomhedsnummer 01-09-680790 og har hjemsted på Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapest, Ungarn

Malaysia
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, registreret i Malaysia under momsnummer – SST-registreringsnr. W10-1808-31042954, med hjemsted på Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Malaysia

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
Euronet 360 Finance Limited, registreret under virksomhedsnummer OC1320, med hjemsted på BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Mexico
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., med virksomhedsnummer RFC EEM160411LV3 og hjemsted på Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Mexico

Montenegro
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., registreret i Montenegro under virksomhedsnummer 03314766, med hjemsted på IV Proleterske br. 26, Podgorica, Montenegro

Norge
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 821247152, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Skippergata 33, 0154 Oslo, Norge

Nederlandene
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 62593498 med hjemsted og hovedhandelsadresse på Hogehilweg 4 K, 5. sal, 1101 CC Amsterdam, Holland

Filippinerne
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc. er registreret i Filippinerne under virksomhedsnummer CS201730466 og har hjemsted på 8th Floor, the Zuellig Building, Makati Avenue, på hjørnet af Paseo de Roxas og Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Filippinerne

Portugal
https://www.euronetatms.pt
Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (filial), registreret under virksomhedsnummer 980524920, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Portugal

Rumænien
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL, registreret under virksomhedsnummer J / 40/1066/1998, med hjemsted og hovedhandelsadresse på. nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bucharest 1, Rumænien

Slovenien
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 8481628000, med hjemsted på Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenien

Sverige
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (filial), registreret under virksomhedsnummer 516410-9398, med hjemsted og hovedhandelsadresse på Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Sverige

UK
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited er registreret i England under virksomhedsnummer 06928422, med hjemsted på 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, England, W1U 7EU

Slovakiet
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. registreret i Slovakiet under ID-nummer 35 854 448, med hjemsted på Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Kontakt os
GRATISNUMMER

Søg