Brugsbetingelser for websted (DANMARK)

Standarddokumenter | Vedligeholdt | Danmark

Vilkår for adgang til og brug af et websted i henhold til dansk lov. Denne ressource var tidligere kendt som Brugsbetingelser for websted (Danmark).

LÆS DISSE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED  

HVAD STÅR DER I DISSE VILKÅR?  

Disse vilkår fastlægger reglerne for brug af vores websted https://www.euronetatms.dk/ (vores websted).

HVEM VI ER, OG SÅDAN KONTAKTER DU OS  

https://www.euronetatms.dk

er et websted, der drives af Euronet 360 Finance Limited – Branch (“Vi“, “Vores“, “Os“), registreret under CVR-nummer 34740038, med hjemsted på Peterdalsvej 1A, 3. sal, DK 2770 Kastrup, og CVR-nummer DK34740038.

For at kontakte os bedes du sende en e-mail til contact@euronetworldwide.com eller ringe til vores kundeservice på on +45 80 400 060.

Hvis du ønsker at klage over driften eller brugen af dette websted, beder vi dig sende os en e-mail med din klage til ovenstående e-mailadresse. Husk at beskrive i klagen, hvad der bekymrer dig ved driften eller brugen af dette websted, og giv os dine kontaktoplysninger.

VED AT BRUGE VORES WEBSTED ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR  

Ved at bruge vores websted bekræfter du, at du accepterer disse brugsbetingelser, som gældende på det tidspunkt, hvor vores websted tilgås, og at du er indforstået med at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores websted.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.

DER ER ANDRE VILKÅR, DER MULIGVIS KAN GÆLDE FOR DIG  

Disse brugsbetingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:

VI KAN FORETAGE ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR  

Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, bedes du tjekke disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det pågældende tidspunkt. Disse vilkår blev senest opdateret den 20/11/2023.

VI KAN MULIGVIS FORETAGE ÆNDRINGER PÅ VORES WEBSTED

Vi kan opdatere og ændre vores websted fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores produkter, vores brugeres behov og vores forretningsprioriteter.

Du er ansvarlig for at sikre alle nødvendige aftaler (herunder med din udbyder af telekommunikationstjenester) for at få adgang til vores websted.

VI KAN SUSPENDERE ELLER LUKKE VORES WEBSTED  

Vores websted stilles gratis til rådighed.

Vi garanterer ikke, at vores websted eller noget indhold på det altid vil være tilgængeligt eller være uafbrudt. Vi kan suspendere eller lukke eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af vores websted af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager. Vi vil forsøge at give dig et rimeligt varsel om eventuel suspension eller lukning.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores websted via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsbetingelser og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

VORES WEBSTED OG OPLYSNINGERNE DERPÅ ER KUN FOR BRUGERE I DANMARK

Vores websted og de oplysninger, det indeholder, henvender sig til personer bosiddende i Danmark. Vi garanterer ikke, at indhold, der er tilgængeligt på eller via vores websted, er passende til brug eller tilgængeligt andre steder.

HVORDAN DU MULIGVIS KAN BRUGE MATERIALE PÅ VORES WEBSTED  

Vi er ejeren eller licenshaveren af alle immaterielle rettigheder på vores websted og i det materiale, der offentliggøres på det. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og traktater over hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du må udskrive en kopi og downloade uddrag af enhver side fra vores websted til din personlige brug, og du må gøre andre i din organisation opmærksom på indhold, der er lagt ud på vores websted.

Du må ikke ændre papir- eller digitale kopier af noget materiale, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen grafik separat fra nogen ledsagende tekst.

Vores status (og eventuelle identificerede bidragyderes) som forfattere af indhold på vores websted skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere, og du må ikke helt eller delvist reproducere, videredistribuere eller offentliggøre til andre personer.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader nogen del af vores websted i strid med disse brugsbetingelser, ophører din ret til at bruge vores websted øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere alle kopier af de materialer, du har lavet.

DU SKAL IKKE FORLADE DIG PÅ OPLYSNINGER PÅ VORES WEBSTED  

Indholdet på vores websted er kun til generel information. Det er ikke meningen, at det skal udgøre rådgivning, som du bør forlade dig på. Du skal indhente professionel eller specialiseret rådgivning, før du foretager eller afstår fra nogen handling på grundlag af indholdet på vores websted.

Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores websted, giver vi ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for at indholdet på vores websted er nøjagtigt, komplet, opdateret eller tilgængeligt til hentning. Dette gælder også for indhold leveret af tredjeparter. Estimater og evalueringer afspejler den respektive forfatters mening på tidspunktet for forberedelse eller udarbejdelse. Disse kan være forældet af den aktuelle udvikling eller på anden måde have ændret sig, uden at der er sket ændringer i de vurderinger, uddybninger og oplysninger, der gives. Hvis indholdet er stillet til rådighed af tredjeparter eller afspejler tredjeparters mening, behøver det ikke at være i overensstemmelse med vores synspunkter, og kan endda være i modstrid med dem.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR WEBSTEDER, VI LINKER TIL  

Når vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til din information. Sådanne links skal ikke fortolkes som vores godkendelse af de linkede websteder eller de oplysninger, du kan få fra dem.

Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider eller ressourcer.

BRUGERGENERERET INDHOLD IKKE ER GODKENDT AF OS  

Dette websted kan indeholde oplysninger og materialer, der er uploadet af andre brugere af webstedet, herunder til opslagstavler og chatrum. Disse oplysninger og materialer er ikke blevet verificeret eller godkendt af os. De synspunkter, der udtrykkes af andre brugere på vores websted, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

HVORDAN MAN KLAGER OVER INDHOLD UPLOADET AF ANDRE BRUGERE  

Hvis du ønsker at klage over indhold, der er uploadet af andre brugere, bedes du kontakte os på https://www.euronetatms.dk/euronet-kontakt-os/.

HVORDAN VI MULIGVIS BRUGER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER  

Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger som beskrevet i vores meddelelse om databeskyttelse: https://www.euronetatms.dk/meddelelse-om-databeskyttelse/.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR VIRA, OG DU MÅ IKKE INTRODUCERE DEM  

Brug af webstedet kræver en enhed med internetadgang, der understøtter en webbrowser(Mozilla, Internet Explorer, Chrome eller deres opgraderinger) og leverer Java Script og Cookiesi browseren. Vi garanterer ikke, at vores websted er sikker eller fri for fejl eller vira.

Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform til at få adgang til vores websted. Du bør bruge din egen software til beskyttelse mod virus.

Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indføre vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, som vores websted er lageret på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Sådanne aktiviteter kan være forbudt, og vi vil underrette de relevante retshåndhævende myndigheder i overensstemmelse hermed og samarbejde med de nævnte myndigheder ved at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores websted øjeblikkeligt.

REGLER OM AT LINKE TIL VORES WEBSTED  

Du må gerne linke til vores websted, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig, og som ikke skader vores omdømme eller udnytter det.

Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller anbefaling fra vores side, hvor der ikke findes nogen.

Du må ikke oprette et link til vores websted på noget websted, der ikke ejes af dig.

Vores websted må ikke indrammes på noget andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen anden del af vores websted end startsiden.

Vi forbeholder os ret til at trække tilladelsen til at linke tilbage uden varsel.

Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af andet indhold på vores websted end det, der er beskrevet ovenfor, bedes du kontakte contact@euronetworldwide.com.

HVILKET LANDS LOVE GÆLDER FOR EVENTUELLE TVISTER?  

Disse brugsbetingelser af webstedet er underlagt dansk lov. Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af vores websted, og som ikke løses i mindelighed, skal afgøres af den domstol, der har territorial og materiel jurisdiktion.

Vi henviser dig til EU’s platform for udenretslig online-tvistbilæggelse, som kan findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontakt os
GRATISNUMMER

Søg